ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΑΝΑ ΚΑΙ ΦΥΣΤΙΚΙΟΥ

Μετά από έρευνες στις 24 Ιανουαρίου στο χώρο του Ε΄ τελωνείου Πειραιά, οι ελεγκτές δέσμευσαν και απαγόρευσαν την εισαγωγή 1500 χαρτοκιβωτίων με νωπό ανανά, συνολικού βάρους 18 τόνων, προέλευσης Κόστα Ρίκα. Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο προϊόν δεν πληρούσε τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας, διότι παρουσίαζε υπερώριμους καρπούς, προσβεβλημένους από μετασυλλεκτικές σήψεις και μυκητιάσεις.
Επίσης βρέθηκαν 760 σάκοι αράπικου φυστικιού, συνολικού βάρους 19 τόνων, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία αφλατοξινών σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των ανωτέρων επιτρεπόμενων ορίων.