Αποφοίτηση Αξιωματικών από τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών στο Στρατόπεδο Νταλίπη Καλαμαριάς

Την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ), στο Στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Νταλίπη » στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης της 30ης εκπαιδευτικής σειράς. Τα πτυχία επιδόθηκαν στους αποφοίτους Αξιωματικούς από τον Επιτελάρχη του ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Αντώνιο Νομικό. Η ΣΔΙΕΠ, ως η Ανώτατη Σχολή Κλαδικής επιμόρφωσης των στελεχών του Στρατού Ξηράς, προετοιμάζει Αξιωματικούς όλων των Όπλων και Σωμάτων, ώστε να καταστούν άξιοι ηγέτες, Διοικητές και επιτελείς, με πολύπλευρη και ολοκληρωμένη τακτική και επιχειρησιακή αντίληψη.