Την απαλλαγή από την άδικη φορολογία ζητά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Την υπογραφή όλων ζητά ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για να σταματήσει η άδικη φορολογία εις βάρος του Οργανισμού. «Όπως είχα ήδη μοιραστεί με όλους εσάς, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και εγώ προσωπικά ξεκινάμε σειρά δράσεων για να προστατεύσουμε και να θωρακίσουμε το έργο και τις δράσεις μας για τα παιδιά! Σήμερα δοκιμάζεται κάθε ελληνική οικογένεια, κάθε νοικοκυριό! Σήμερα δοκιμάζεται και η μεγάλη πολύτεκνη οικογένεια «Το Χαμόγελο του Παιδιού»! Σήμερα σας χρειάζομαι δίπλα μου για να ανατρέψουμε μαζί την άδικη φορολογία που επιβάλλεται στον Οργανισμό στερώντας ουσιαστικά από τα παιδιά τις πολύτιμες δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε κάθε παιδί στην Ελλάδα! Σήμερα για μία ακόμα φορά πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να συνεχίσουμε μαζί να στηρίζουμε τους ασθενέστερους και όλους όσοι έχουν ανάγκη! Σήμερα σας χρειάζομαι δίπλα μου για να ακουστεί δυνατά η φωνή και τα αιτήματά μας! Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τους φόρους που κάθε μήνα καταβάλει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στερώντας έτσι πόρους -που με κόπο εξασφαλίζονται από όλους εσάς και τις επιχειρήσεις στη χώρα μας- από τα παιδιά! Σήμερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας χρειάζεται», αναφέρει ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος.
Διαβάστε Παρακάτω την Λίστα των Αιτημάτων :
1. Απαλλαγή του Συλλόγου από το Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κτλ.».
Πιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να ζητήσουμε την απαλλαγή του Συλλόγου από το Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κτλ.», βάσει του οποίου το Υπουργείο Οικονομικών αντιλαμβανόμενο την άμεση ανάγκη για τη διάθεση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας από επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) προς τους πρόσφυγες και συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης, εξετάζει το ενδεχόμενο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των δωρεών αυτού του είδους και προχωρά στη νομοθέτησή της με το Άρθρο 78.
Όπως μάλιστα ενημερωθήκαμε βάσει του Άρθρου 78 από τον Φ.Π.Α. απαλλάσσονται:
● οι Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα
● οι ΟΤΑ
● τα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν.4270/2014)
● τα εκκλησιαστικά ΝΠ
● τα ΝΠΙΔ ή οι οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς
2. Απαλλαγή του Συλλόγου από την καταβολή Φόρων Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ή Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
Σήμερα υπάρχει απαλλαγή από τον κύριο φόρο ιδιοκτησίας ακινήτων για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, ενώ επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος επί του συνόλου των εμπράγματων δικαιωμάτων.
Ζητείται, απαλλαγή από φόρους ακινήτων και ιδιοκτησίας ακινήτων καθώς και των δικαιωμάτων επί ακινήτων στο σύνολο των ακινήτων.
3. Να αποτελέσουν οι σύντομοι κωδικοί κατ΄ ουσία δωρεοδοτική πράξη ως ανώνυμη δωρεά.
Σήμερα, οι σύντομοι κωδικοί λογίζονται ως εμπορική πράξη, το εισόδημα φορολογείται και επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.
Ζητείται, οι σύντομοι κωδικοί να αποτελούν κατ΄ ουσία δωρεοδοτική πράξη και πρέπει να λογίζονται ως ανώνυμη δωρεά. Υπάρχει εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ τμημάτων του Υπ. Οικονομικών.
4. Απαλλαγή του Συλλόγου από τον Φόρο Μεταβίβασης Κεφαλαίου (Αποδοχή).
Σήμερα, ο φόρος μεταβίβασης κεφαλαίου (ακίνητο, δικαιώματα, ρευστό) είναι 0,5%.
Ζητείται, η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης.
5. Επέκταση της απαλλαγής του ΦΠΑ και σε άλλα είδη ή υπηρεσίες, εφόσον τα συγκεκριμένα διατίθενται ή εξυπηρετούν κοινωνικές δράσεις.
Σήμερα υπάρχει απαλλαγή στις αγορές πχ τροφίμων με ΦΠΑ, όταν τα τρόφιμα πρόκειται να διατεθούν σε κοινωνικές δράσεις.
Ζητείται η επέκταση της απαλλαγής του ΦΠΑ και σε άλλα είδη ή υπηρεσίες, εφόσον τα συγκεκριμένα διατίθενται ή εξυπηρετούν κοινωνικές δράσεις.
6. Απαλλαγή του Συλλόγου από το ΦΠΑ όλου του κύκλου των σύντομων κωδικών καθώς αποτελεί κατ’ ουσία δωρεά.
Σήμερα οι σύντομοι κωδικοί εμπεριέχουν ΦΠΑ και υποχρεούμαστε σε έκδοση τιμολογίου για την απόδοση των χρημάτων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, παρότι είναι αποδεκτό από εσωτερική τους αλληλογραφία ότι οι σύντομοι κωδικοί αποτελούν δωρεοδοτική πράξη άρα δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.
Ζητείται η απαλλαγή από το ΦΠΑ όλου του κύκλου των σύντομων κωδικών καθώς αποτελεί κατ’ ουσία δωρεά.
7. Απαλλαγή του Συλλόγου από την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας για τα οχήματα που διαθέτει(Κινητές Ιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά ενταγμένα στο Ε.Κ.Α.Β., Ιατρικές Μονάδες προληπτικής Ιατρικής, Οχήματα Άμεσης Επέμβασης, Εξειδικευμένα λεωφορεία για την μεταφορά των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Συλλόγου, Φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή μεταφορά αγαθών κ.λ.π.)
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» δραστηριοποιείται σε τομείς πρωτοβάθμιας Υγείας μέσω των Κινητών Ιατρικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για νεογνά και παιδιά οι οποίες είναι ενταγμένες στο Ε.Κ.ΑΒ., των Ιατρικών Μονάδων προληπτικής Ιατρικής καθώς και του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας.
Επίσης, για την υλοποίηση των δεκάδων δράσεων καθημερινά ο Σύλλογος διαθέτει (Οχήματα Άμεσης Επέμβασης, Εξειδικευμένα λεωφορεία για την μεταφορά των παιδιών που μεγαλώνουν στα Σπίτια του Συλλόγου, Φορτηγά ψυγεία για την ασφαλή μεταφορά αγαθών κ.λ.π.) που αποτελούν σημαντικό «εργαλεία» για την πραγματοποίηση του πανελλαδικού έργου. Για την επίτευξη των σκοπών τα οχήματά έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΦΕΚ 819Β/2.4.2014).
Ζητείται η πρόβλεψη για την απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων μας για τους ανωτέρω λόγους, καθώς η νομοθεσία 2367/1953 λειτουργεί με τους όρους και τους κανόνες της εποχής εκείνης αλλά και τον αριθμό οχημάτων του 1953.
Αναφέρουμε, ότι ο Νομοθέτης προέβλεψε για την εποχή του τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα κοινής ωφελείας τους οποίους απάλλαξε των τελών για κάθε είδους οχήματα, ασθενοφόρα, κινητά ιατρεία, φορτηγά, χειρουργεία εκστρατείας κ.λ.π. προς ενίσχυση απόρων τάξεων του πληθυσμού. Επίσης, απαλλάσσει οχήματα που ανήκουν στο πρόγραμμα αμερικανικής βοηθείας καθώς και σε συγκεκριμένους εράνους, με τα οχήματα να προέρχονται εκ δωρεών.
Βασιζόμενοι λοιπόν στο πνεύμα της υπάρχουσας νομοθεσίας και αντιλαμβανόμενοι ότι έκτοτε έχει διαφοροποιηθεί ο τρόπος παροχής της κοινής ωφέλειας παρακαλούμε όπως διερευνήσετε πιο εμπεριστατωμένα τον τρόπο ένταξής μας στις συγκεκριμένες διατάξεις με την κατάθεση τροπολογίας επικαιροποίησης του συγκεκριμένου νόμου.
8. Απαλλαγή του Συλλόγου από την καταβολή φόρου εισοδήματος για τα μισθώματα.
Σήμερα, τα μισθώματα φορολογούνται με κλίμακα επιχειρήσεων νομικών προσώπων, σαν κέρδος.
Ζητείται, η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τα μισθώματα.
9. Απαλλαγή του Συλλόγου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματα που διοχετεύονται στην επίτευξη του σκοπού.
Σήμερα, πάσης φύσεως εισόδημα που δεν παράγεται κατά την επίτευξη του σκοπού λογίζεται ως φορολογητέα ύλη και το αποτέλεσμά τους φορολογείται σύμφωνα με την κλίμακα νομικών προσώπων (29% κύριος φόρος + 100% προκαταβολή φόρου).
Με απλά λόγια:
● αν εισπράτταμε χρήματα για τη διαμονή των παιδιών στα σπίτια και στην ημερήσια φροντίδα
● αν εισπράτταμε χρήματα για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους
● αν εισπράτταμε χρήματα για τη διακομιδή των ασθενών
● αν εισπράτταμε χρήματα για την παροχή τηλεφωνικής ψυχολογικής υποστήριξης
τότε δε θα φορολογούμαστε για το εισόδημα, αλλά θα είχε χαθεί η έννοια του κοινωνικού έργου.
Ζητείται, η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τα εισοδήματα που διοχετεύονται στην επίτευξη του σκοπού.
10. Απαλλαγή του αντικειμενικού φόρου στις παραχωρήσεις, που διενεργούντα σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998 στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Σήμερα επιβάλλεται τεκμαρτά 3 τοις εκατό επί της αντικειμενικής αξίας στο εισόδημα για κάθε ακίνητο που παραχωρείται. Ακόμα κι αν παραχωρείται σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998 καταβάλλεται προκαταβολικά τεκμαρτός φόρος στο αντικειμενικό μίσθωμα.
Ζητείται η απαλλαγή του αντικειμενικού φόρου στις παραχωρήσεις που διενεργούντα σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998 στα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
11. Ζητείται, τα οικονομικά θέματα να διαχειρίζονται μόνο μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και να γίνονται defacto αποδεκτές οι οικονομικές καταστάσεις που εκείνο επιβάλλει.
Σήμερα, η κάθετη διάρθρωση του δημοσίου τομέα αναγκάζει κάθε υπουργείο να ζητά δικές του ιδιόμορφες οικονομικές καταστάσεις, πολλές φορές χωρίς καμία οικονομική λογική με βαρύ διοικητικό βάρος.
12. Φορολογικές διευκολύνσεις και διεθνή παραρτήματα.
Σήμερα, η λειτουργία φορέων σε διεθνές επίπεδο καθίσταται δυσχερής καθώς δεν είναι καθορισμένη η διαδικασία διαπίστευσης φορέων με διεθνή δράση από τις ελληνικές αρχές. Εμφανίζεται μάλιστα το φαινόμενο να αναγνωρίζονται ως διεθνείς, φορείς που απλά έχουν έδρα στο εξωτερικό.
Ζητείται να αναγνωρίζονται οι ελληνικοί φορείς κατόπιν ελέγχου της διεθνούς δράσης ως διεθνείς και η δημιουργία πλαισίου διευκολύνσεων για τη διεθνή δράση πιστοποιημένων φορέων του Ν2646/1998.
13. Πετρέλαιο θέρμανσης – καύσιμα κίνησης – Επίδομα Θέρμανσης.
Σήμερα τα παιδιά που βρίσκονται στα σπίτια του Χαμόγελου του Παιδιού είναι ανήλικα με μηδενικό εισόδημα. Η γονική τους μέριμνα έχει περιέλθει στο Χαμόγελο του Παιδιού που δεν είναι Φυσικό Πρόσωπο, αλλά Νομικό Πρόσωπο και δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα για επίδομα θέρμανσης. Τα παιδιά έχουν μηδενικό εισόδημα, έχουν απομακρυνθεί από το αρχικό οικογενειακό περιβάλλον και δεν μπορούν να ωφεληθούν τα ευεργετήματα του νόμου.
Ζητείται, για τα παιδιά που υπάρχει η επιμέλεια ή η γονική μέριμνα, πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης στο Χαμόγελο του Παιδιού.
14. Ζητείται η ένταξη για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα νομικά πρόσωπα που δικαιούνται επιστροφής φόρου καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης – καύσιμα κίνησης).
Σήμερα, τα καύσιμα επιβαρύνονται με το σύνολο των ειδικών φόρων.
Ζητείται η ένταξη για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στα νομικά πρόσωπα που δικαιούνται επιστροφής φόρου καυσίμων.
15. Διάφορα Θέματα που σχετίζονται με φορείς του Ν2646/1998
Στα φυσικά πρόσωπα πρέπει να διατηρηθεί και να διευρυνθεί η φορολογική απαλλαγή εισοδήματος από δωρεές σε πιστοποιημένους φορείς του Ν2646/1998.
Προς ενίσχυση του ρόλου των φορέων και της συμπληρωματικότητας του δημοσίου συμφέροντος ζητείται η απαλλαγή των φυσικών (και νομικών όπου ισχύει) προσώπων από τις παραχωρήσεις που διενεργούν προς τους ανωτέρω φορείς, τις δωρεές εν ζωή ή τις κληρονομιές.