Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στη Σύνοδο Στρατιωτικής Επιτροπής ΕΕ

Την Τρίτη 15 Μαΐου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, συμμετείχε στη Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union Military Committee-EUMC), σε επίπεδο Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην σύνοδο αφορούσαν στην υλοποίηση της παγκόσμιας στρατηγικής ασφαλείας της ΕΕ (η θεματική ενότητα πραγματοποιήθηκε με την παρουσία της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini), στη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ, στις τρέχουσες, κύριες και υποστηρικτικές, στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ και στην ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ.