Παρατείνεται έως 18 Ιανουαρίου η αεροπορική οδηγία για πτήσεις εσωτερικού

Έχοντας ως στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από τη νόσο Covid-19, παρατείνεται έως τις 18/1/21 και ώρα 06:00 το πρωί η αεροπορική οδηγία που αφορά πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια η οποία προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις εσωτερικού που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς / επιχειρηματικούς σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.
Από τη notam εξαιρούνται οι ακόλουθες πτήσεις: Πτήσεις υποστήριξης του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κρατικές πτήσεις. Πτήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι πτήσεις ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος. Πτήσεις που αναφέρουν ότι ευρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση. Οι στρατιωτικές πτήσεις. Πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι πτήσεις πυροσβεστικών αεροσκαφών. Οι πτήσεις της Frontex. Τεχνικές πτήσεις ανεφοδιασμού χωρίς αποβίβαση επιβατών. Οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με το πλήρωμα του.