Αγιασμός των Υδάτων από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων στον Ιορδάνη ποταμό

Το Σάββατο 18 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων με το παλαιό ημερολόγιο, τελέστηκε ο Όρθος στον μοναστηριακό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης χοροστατούντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει αναλυτικά: «Ἁγιάσας τούς Πατέρας καί τό Ἐκκλησίασμα, ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν ἐν πομπῇ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ὁ ἐφημέριος τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου ἡγίασε τήν αἴθουσαν ὡς καί ὁ ἐφημέριος τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, μετά τήν θείαν Λειτουργίαν καί τόν ἁγιασμόν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Πέλλης κ. Φιλουμένου. Εὐθύς ἀμέσως, ὁ Μακαριώτατος ἀνεχώρησε διά τήν Ἱεριχώ. Ἐνταῦθα ἐπεσκέφθη τό ἡγουμενεῖον τῆς Μονῆς τοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου καί τό Νομαρχεῖον καί διά τῆς σιδηρᾶς συνοριακῆς Πύλης μεταξύ Παλαιστινιακῆς Αὐτονομίας τῆς Ἱεριχοῦς και τῆς Ἰσραηλινῆς Στρατιωτικῆς καί Πολιτικῆς Διοικήσεως καί ἔφθασεν εἰς τήν Μονήν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, ἔνθα ἐπεφυλάχθη Αὐτῷ θερμή ὑποδοχή.
Ἐνταῦθα ἐτελέσθη Ἀρτοκλασία, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τοῦ κ. Χάρη Θεοχάρους Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος καί ἔλαβε χώραν πορεία λιτανείας ἀπό τῆς Μονῆς εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν. Ἐνταῦθα ἐπί τῆς ἐξέδρας ἐτελέσθη ὁ Ἐσπερινός καί ὁ Ἁγιασμός καί ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος κατῆλθεν εἰς αὐτά τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ὑπερπλήρη καί ἐμβάς εἰς πλοιάριον, ἔρριψεν εἰς αὐτά τόν σταυρόν, ἐν ᾧ ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἐψάλλετο τό «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», ἐν τῷ τόπῳ, ἐν ᾧ ὄντως ὁ Κύριος διά τήν ἐλευθερίαν καί τήν σωτηρίαν ἡμῶν ἐβαπτίσθη, ὅτε καί ἐφανερώθη ἡ Ἁγία Τριάς, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τό Ἅγιον Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς καί ἡ φωνή τοῦ Πατρός λέγοντος «οὗτός ἐστι ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός ἐν ᾧ εὐδόκησα». Τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγιασμοῦ ληξάσης ὁ ἀνακαινίζων τήν ἀρχαίαν και ἱστορικήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος παρέθεσεν εἰς τήν Πατριαρχικήν Συνοδείαν ἑόρτιον κέρασμα καί νηστήσιμον τράπεζαν».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=PzkO3nXhDgo