Γέροντας Πορφύριος: «Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας πέστε το στην Παναγία»

“Αυτά που θέλετε να πείτε στα παιδιά σας, να τα λέτε με την προσευχή σας. Τα παιδιά δεν ακούν με τα αυτιά, μόνο όταν έρχεται η Θεία Χάρις, που τα φωτίζει, τότε ακούνε αυτά που θέλουμε να τους πούμε. Όταν θέλετε να πείτε κάτι στα παιδιά σας, πέστε το στην Παναγία κι αυτή θα ενεργήσει. Η προσευχή σας αυτή θα γίνει ζωογόνος πνοή, πνευματικό χάδι, που χαϊδεύει, αγκαλιάζει, έλκει τα παιδιά.”. Ο π. Πορφύριος πίστευε στην αξία που έχει η προσευχή για την πνευματική ζωή τού ανθρώπου και συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά πως να προσεύχονται: “Να εύχεσαι έτσι απλά, παλά και ταπεινά, με πίστη απλή, χωρίς να περιμένεις να σου απαντήσει ο Θεός. Χωρίς να δεις το χέρι Του ή το πρόσωπό Του ή το φωτισμό Του. Τίποτα! να πιστεύεις! Εφ’ όσον μιλάς με τον Θεό, μιλάς πραγματικά με τον Θεό. [Γ. Κρουσταλάκη, Ο Γέρων Πορφύριος, Αθήναι 2001, σελ. 155] - oagiosporfirios.com