Δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα

Δοξολογία στο Καθολικό του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως τελέστηκε για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ως ευχαριστία προς τον Θεό για την βοήθειά του στην απελευθέρωση του Έθνους αλλά και ως δέηση για την ανάπαυση των ψυχών των πεσόντων. Της Δοξολογίας προηξήρχε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ενώ παρόντες ήταν Αγιοταφίτες Πατέρες, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα Χρήστος Σοφιανόπουλος και μέλη του Ελληνικού Γενικού Προξενείου.
«Τό «Ὄχι» τῆς 28ης Ὀκτωβρίου τοῦ 1940 δέν ἦτο ἁπλῶς καί μόνον ἡ ἀρνητική ἀπάντησις εἰς τούς ὑβριστάς καί ἀλαζόνας ἐπιβούλους κοσμοκράτορας, ἀλλά κυρίως εἰς τήν νοσηράν αὐτῶν ἰδεολογίαν, τουτέστιν τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ τοῦ Φασισμοῦ καί τοῦ Ναζισμοῦ. Ἡ Γεραρά τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀδελφότης χρεωστικῶς τιμῶσα τήν ἐποποιΐαν τοῦ 1940 καί ὁλοθύμως συμμετέχουσα εἰς τήν τῆς ἐλευθερίας ἐπινίκιον ταύτην μνήμην, ἐπί τῆ συντριβῇ τῶν ἀμειλίκτων κατοχικῶν δυνάμεων τοῦ Ναζισμοῦ, σύσσωμος κατῆλθεν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα ἀνέπεμψεν εὐχαριστήριον δοξολογίαν εἰς τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα Θεόν καί Σωτῆρα ἡμῶν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Προσέτι δέ ἱκετηρίους δεήσεις ἀνήνεγκεν ὑπέρ αἰωνίας μνήμης καί μακαρίας ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ὑπέρ πίστεως, Πατρίδος καί ἐλευθερίας ἀγωνισαμένων καί ἐνδόξως πεσόντων Πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν», ανέφερε ο Μακαριώτατος.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=1LxLFsP9f0E