Εγκαινιάστηκε το νέο συσσίτιο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Εγκαινιάστηκε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο το 16ο συσσίτιο για άπορους. Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει: «Σήμερα 22 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος ἐχοροστάτησε κατὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν ἱερὸ Ἐνοριακὸ Ναὸ ἁγίου Ἐλευθερίου Ντεπὼ Θεσσαλονίκης μὲ τὴν συμμετοχὴ ἱερέων καὶ διακόνων. Κατὰ τὴν ὥρα τοῦ θείου κηρύγματος, ὁ κ. Ἄνθιμος, ὡμίλησε ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐτόνισε ὅτι ὁ Χριστὸς μὲ τὴ δύναμή του ὁδηγεῖ τὸν κάθε ἄνθρωπο νὰ ζῇ μὲ ἀσφάλεια στὸν κόσμο αὐτὸ, καὶ ὅτι χωρὶς τὸν Χριστὸ στὴ ζωή μας δὲν μποροῦμε νὰ κάνωμε τίποτε. Ἐπίσης ἀνεκοίνωσε ὅτι, βάσει ἐγκρίτων δημοσιευμάτων, οἱ Σκοπιανοὶ ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ἑλληνικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες ἐνεπλάκησαν σὲ θέματα εἰς βάρος τῆς χώρας τῶν Σκοπίων, γεγονὸς παντελῶς ἀστήρικτο. Αὐτὸ εἶναι ἕνα δεῖγμα τῆς διαθέσεως ποὺ ἔχουν οἱ Σκοπιανοὶ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, πάντοτε μὲ ἀστήρικτα καὶ ἀνιστόριτα ἐπιχειρήματα. Στὴ συνέχεια, ἀνεφέρθη σὲ ἔνα ἄρθρο διαπρεποῦς διανοουμένου φιλολόγου στὴν Εὐρώπη, ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ κάθε ἐκπαίδευση ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπὸ τὴ διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν.
Κατόπιν ἐξέφρασε σχεδὸν τὸν ἀποτροπιασμό του γιὰ τὶς προσπάθειες ποὺ γίνονται προκειμένου νὰ δημιουργηθῇ τμῆμα στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ μὲ ἀντικείμενο τὶς ἰσλαμικὲς σπουδές. Τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία στὴν Κωνσταντινούπολη ἐμπαίζεται τὸ Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο ἐδῶ καὶ 46 χρόνια γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, ἐμεῖς προσπαθοῦμε γιὰ τὸ Ἰσλὰμ νὰ δημιουργήσωμε σπουδὲς μὲ διδασκαλία πανεπιστημιακοῦ ἐπιπέδου. Εἶπε χαρακτηριστικὰ ὅτι στὴν Τουρκία δὲν ὑπάρχει τίποτε ἀπολύτως γιὰ ἑλληνικὲς σπουδές, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ Εὐρώπη εἶναι πλέον φειδωλὴ στὶς σπουδὲς ἄλλων θρησκειῶν. Ἐπιγραμματικὰ ἐτόνισε ὅτι δὲν θέλομε στὸ Θεολογικὸ Τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου μας ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα, διότι τὸ θεωροῦμε μειοτικὸ γιὰ τὴν ἐθνική μας ἀξιοπρέπεια. Κατὰ τὴ Θεία Λειτουργία, ὁ Παναγιώτατος, ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου στὸν ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ καὶ ἰατρὸ π. Δημήτριο Τάνο, τὸν ὁποῖο ἔκαμε καὶ πνευματικό. Ἐπίσης ἔκαμε πνευματικὸ καὶ τὸν ἄλλο ἐφημέριο τοῦ Ναοῦ, ἀρχιμ. π. Χριστόδουλο Παρτίδη.
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ κ. Ἄνθιμος μετέβη μὲ πολλοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς στὸ πνευματικὸ κέντρο τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ, ὅπου ἐτέλεσε τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ νέου 16ου συσσιτίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Παρέστησαν ὁ κ. Σταῦρος Καλαφάτης, ἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς περιβάλλοντος, ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καὶ φορέων τῆς περιοχῆς, ὅπως ἐπίσης καὶ πλῆθος τοῦ λαοῦ τῆς μεγάλης αὐτῆς ἐνορίας τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Σήμερα διενεμήθησαν σὲ 40 ἀπόρους τρόφιμα, καὶ ἀπὸ αὔριο Δευτέρα, τὸ νέο αὐτὸ συσσίτιο θὰ λειτουργήσῃ κανονικὰ γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων συνανθρώπων μας». Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Φωτογραφίες: imth.gr