Εορτάστηκε χθες η Γέννηση της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, γιορτάστηκε η μνήμη της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στην ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο αναφέρει αναλυτικά: «Τήν Δευτέραν, 8ην /21ην Σεπτεμβρίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Γενεθλίου τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἑκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἔχει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεός ἐχάρισε τήν Μαρίαν εἰς τούς πρῴην ἀτέκνους γονεῖς αὐτῆς καί ὑπερηλίκους Ἰωακείμ καί τήν Ἄνναν, ἀνταποκρινόμενος εἰς τήν θερμήν ἱκεσίαν αὐτῶν καί ἑτοιμάζων αὐτήν ὡς σκεῦος ἐκλογῆς, ἵνα σαρκώσῃ ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί γεννήσῃ κατά σάρκα τόν μονογενῆ Υἱόν καί Λόγον Αὐτοῦ καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν.
Α. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς Γεθσημανῆν εἰς τό Θεομητορικόν Μνῆμα διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Γεράσων κ. Θεοφάνης, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος Ἀρχιμανδριτῶν Μελετίου καί Διονυσίου, Πρεσβυτέρων π. Γεωργίου Χάντερ Μπαράμκη καί π. Νεκταρίου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Εὐλογίου καί ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, φιλοξενοῦντος τοῦ Ἡγουμένου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου. Β. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν πρός τιμήν τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου εἰς Μπετζάλλαν, διά θείας Λειτουργίας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν ἐφημερίων Πρεσβυτέρων π. Παύλου, π. Ἰωσήφ καί π. Ἠλία, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς Ἐνορίας τῆς Μπετζάλλας ἐν συμμετοχῇ λαοῦ πολλοῦ παρά τήν ἐξάπλωσιν τοῦ covid-19. Γ. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Χοζεβᾶ. Ἐνταῦθα προεξῆρξε τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Κωνσταντῖνος».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=vDQFgtVniDg