Εργαστήρι Βυζαντινής Αγιογραφίας στη Χριστιανική Καταφυγή Νέων

Ανακοινώθηκε από τη «Χριστιανική Καταφυγή Νέων» η λειτουργία σχολής Βυζαντινής Αγιογραφίας στους χώρους της στην οδό Αγίου Δημητρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για εγγραφές ή πληροφορίες: Χριστιανική καταφυγή Νέων Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου 94, 54633, Θεσσαλονίκη, Τηλ. +30 2310 261 363 (μεταξύ 17:00 και 21:00)