Η Εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, γιορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα η Εθνική Εορτή της 25ης Μρτίου 1821, στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει σχετικά: «Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη διά Δοξολογίας ἀναπεμφθείσης πρός τόν Θεόν ὡς εὐχαριστία διά τήν βοήθειαν Αὐτοῦ εἰς τήν ἀπελευθέρωσιν τοῦ ἔθνους ἡμῶν ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῆς Τουρκικῆς δουλείας καί ὡς δέησις διά τήν ἀνάπαυσιν τῶν ψυχῶν τῶν ἐνδόξως ἀγωνισαμένων καί πεσόντων πατέρων ἡμῶν ἐθνομαρτύρων, κληρικῶν καί λαϊκῶν. Τῆς Δοξολογίας ταύτης προέστη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῇ συμμετοχῇ μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς παροικίας».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=jyMEovFXScI