Η εορτή του Αγίου Ιωσήφ από Αριμαθαίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τη μνήμη του Αγίου Ιωσήφ εκ Αριμαθαίας τίμησε την Κυριακή των Μυροφόρων, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Στην ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο αναφέρει: «Τήν Κυριακήν, 20ήν Ἀπριλίου/3ην Μαΐου 2020, Κυριακήν τῶν Μυροφόρων εἰς τό Πεντηκοστάριον, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθείας εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν εἰς τήν Ρέμλην, ἤτοι ἀρχαίαν Ἀριμάθειαν, ἐκ τῆς ὁποίας οὗτος κατήγετο, λαβών καί διά τοῦτο τήν ὀνομασίαν, ὁ ἐξ Ἀριμαθείας. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἐνθυμεῖται ὅτι ὁ Ἰωσήφ, δίκαιος ὤν καί «εὐσχήμων βουλευτής», τολμήσας εἰσῆλθε πρός Πιλᾶτον καί ἐζήτησε τό σῶμα τοῦ Ἰησοῦ καί ἔλαβε καί ὁμοῦ μετά τῶν μυροφόρων Γυναικῶν ἐνεταφίασε αὐτό εἰς τό κενόν αὐτοῦ μνημεῖον, τό πλησίον τοῦ τόπου τῆς Σταυρώσεως. Τῆς ἑορτῆς ταύτης, ἐν τῷ πλαισίῳ τῶν λαμβανομένων μέτρων διά τόν κορονοϊόν, προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰόππης κ. Δαμασκηνός τῇ φιλοξενίᾳ τοῦ ἡγουμένου τῆς Μονῆς ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Νήφωνος, μετ’ ἑλαχιστοτάτων πιστῶν».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=Xt2rr5s51co