Κλείνουν πάλι οι εκκλησίες για τους πιστούς στη Θεσσαλονίκη-Αναστέλλονται γάμοι και βαπτίσεις

Στις περιοχές που βρίσκονται σε επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, στο βαθύ κόκκινο, όπως η Θεσσαλονίκη και η Αττική, επιτρέπεται η τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Με εξαίρεση τις κηδείες, όπου επιτρέπεται η παρουσία έως 9 ατόμων. Σημειώνεται ότι αναστέλλεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων αλλά και μνημοσύνων.