Με ελάχιστους πιστούς λόγω Κορονοϊού η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στα Ιεροσόλυμα

Με την παρουσία ολιγάριθμων πιστών λόγω των μέτρων προφύλαξης από τον Κορονοϊό, γιορτάστηκε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει σχετικά: «Ἡ Γ΄ Κυριακή τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 9η /22α Μαρτίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως ἤτοι τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία ὁδηγουμένη ὑπό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἔχει ὡρίσει νά προβάλληται κατά τήν Κυριακήν αὐτήν καί νά προσκυνῆται εἰς εἰδικήν μάλιστα τελετήν τῆς ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας ὁ Τίμιος Σταυρός, διά νά ἐνισχυθοῦν ἐκ τῆς προστασίας αὐτοῦ οἱ πιστοί εἰς τό δανυόμενον ὑπ’ αὐτῶν στάδιον τῆς νηστείας. Εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη ἀφ’ ἑσπέρας ὡς Παρρησία διά Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τοῦ ὁποίου προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τόν Πανάγιον Τάφον,προεξάρχοντος πάλιν τοῦ Μακαριωτάτου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, ψαλλόντων τοῦ Πρωτοψάλτου Ἱεροδιακόνου Συμεών δεξιά καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου ἀριστερά, παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τῇ συμμετοχῇ ὀλιγαρίθμων πιστῶν, μοναχῶν καί μοναζουσῶν τῆς πόλεως κυρίως τῶν Ἱεροσολύμων, λόγῳ τῶν ὑποδειχθέντων μέτρων προφυλάξεως ἐκ τοῦ ἰοῦ Covid- 19. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἠκολούθησε λιτανεία τρίς πέριξ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί ἀνά τά προσκυνήματα».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=Ro6DuW7uSJI