Στον τόπο θεραπείας των δέκα λεπρών γιορτάστηκε η μνήμη του θαύματος από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, εορτάσθη από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του θαύματος της θεραπείας των δέκα λεπρών από τον Χριστό, στον τόπο θεραπείας τους στην Σαμάρεια σε αρκετή απόσταση από το Προσκύνημα του Φρέατος του Ιακώβ. Η σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: «Ὁ τόπος οὗτος ἦτο ἡ φυλακή τῶν λεπρῶν, ἀπομεμακρυσμένων ὄντων τότε ἐκ τῆς κοινωνίας, ἐσκαλισμένη ἐντός βράχου, διαμορφωθεῖσα ἐν συνεχείᾳ εἰς προσκύνημα, τό ὁποῖον συνετήρησε τό Πατριαρχεῖον ἐνεργείαις καί δαπάναις, πρίν ὑπό τοῦ νῦν ἡγουμένου τῆς Ραμάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος καί νῦν ὑπό τοῦ ἐπιστάτου μοναχοῦ Βησσαρίωνος τῇ ἠθικῇ καί ὑλικῇ συνδρομῇ πάντοτε τοῦ ἡμετέρου Πατριαρχείου.
Εἰς τό προσκυνηματικόν καί κατανυκτικόν παρεκκλήσιον τοῦτο ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργοῦντος τοῦ ἡγουμένου τῆς Μπετζάλλας καί τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, τοῦ διακόνου Συμεών καί ψάλλοντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Λεοντίου καί μετεχόντων πολλῶν Ἀραβοφώνων Χριστιανῶν κατοίκων τοῦ Μπουρκίν καί τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τῆς Σαμαρείας. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Ἐπιστάτης τοῦ προσκυνήματος μοναχός Βησσαρίων παρέθεσε τράπεζαν εἰς τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί πολλούς ἄλλους ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=F3E48himC2o