Τελετή καθόδου της εικόνας της Θεοτόκου στο Θεομητορικό Μνήμα στη Γεσθημανή

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, την Κυριακή 25 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε η τελετή της Καθόδου της εικόνας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου από το Μετόχι της Γεσθημανής έναντι της αυλής του Ναού της Αναστάσεως, στο εν Γεσθημανή Θεομητορικό Μνήμα. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Ἡ κατανυκτική τελετή αὕτη ἤρχισε τήν αὐγήν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας 5.00 π.μ. (θερινήν ὤραν) ἐν λιτανείᾳ, τῆς ὁποίας προΐστατο ὁ ἡγούμενος Γεθσημανῆς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, κρατῶν ἐπί στήθους τήν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως, περιστοιχούμενος ὑπό Ἀρχιερέων καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, ἑπομένων ἤ καί προπορευομένων ἱερέων, μοναχῶν καί μοναζουσῶν ἐν μακρᾷ σειρᾷ, ψαλλόντων πολλῶν ἱεροψαλτῶν καί τοῦ λαοῦ τά τροπάρια: «Ἐν τῆ γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας» καί «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων».
Ἡ λιτανεία ἐπραγματοποίησε στάσεις μετά δεήσεων πρό τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ, Πραιτωρίου, Θεοπατόρων καί Ἁγίου Στεφάνου. Καταλήξασα ἡ Λιτανεία εἰς Γεθσημανῆν καί εἰς τό Ἱερόν Προσκύνημα τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, ἀνεπέμφθη δέησις καί ἐτοποθετήθη ἡ εἰκών ὀπίσω τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος καί πρό τῆς εἰκόνος τῆς Πλατυτέρας καί ἀκολούθως ἐτελέσθη ἡ Θ. Λειτουργία τῇ εὐλαβεῖ συμμετοχῇ χιλιάδων πιστῶν, προσκυνούντων τήν σεπτήν εἰκόνα καί αἰτούντων τήν βοήθειαν τῆς Θεοτόκου».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:

https://www.youtube.com/watch?v=2pwyxT8ziy8