Το Μυστήριο του Ευχελαίου στα Ιεροσόλυμα

Στον Ιερό Μοναστηριακό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τελέστηκε τη Μεγάκη Τετάρτη το Ιερό Ευχέλαιο στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, προεξάρχοντος του Πατριάρχη κ. Θεοφίλου. Στην ανακοίνωσή του το Πατριαρχείο αναφέρει: «Τό ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Τετάρτης, 2ας /15ης Ἀπριλίου 2020, και ὥραν 5:00 μ.μ. μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἐτελέσθη εἰς τόν Ἱερόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό μυστήριον τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου, ὡς προετοιμασία διά τήν πνευματικήν ἡμῶν πορείαν και ἄνοδον πρός τό Ἅγιον Πάσχα καί ὡς ἀντίδοτον πάσης νόσου καί ἀσθενείας ἰδίως τῆς λοιμικῆς νοσου τοῦ COVID-19, προεξάρχοντος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συνιερουργούντων Αὐτῷ ἕξ Ἀρχιερέων. Λήξαντος τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου συνευχελιάσθησαν ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν Ἀρχιερέων, ὁ Μακαριώτατος δέ καί οἱ Ἀρχιερεῖς εὐχελίασαν τούς προσελθόντας εἰς τό Μυστήριον Ἁγιοταφίτας Πατέρας, περί τούς πεντήκοντα, ἄνευ προσκυνητῶν, ὡς συνέβαινε ἄλλοτε, λόγῳ τῶν προληπτικῶν μέτρων προφυλάξεως ἔναντι τοῦ ἰοῦ».