ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τη δεύτερη φάση ευπρεπισμού - καθαρισμού της οδού Αγίου Νικολάου καθώς και του ακάλυπτου χώρου επί της οδού Γλαύκου διοργανώνει η 3η Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013, στις 11:00.
Στο πλαίσιο αυτό, η 3η Δημοτική Κοινότητα απευθύνει πρόσκληση προς τους κατοίκους της περιοχής να συμβάλουν στην προσπάθεια, καθώς η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική. Γι’ αυτόν το λόγο, θα υπάρχει σχετικός εξοπλισμός από την εποπτεία σαρώματος αλλά εάν οι κάτοικοι το επιθυμούν μπορούν να φέρουν γάντια, κουβάδες, τσουγκράνες κ.α. Ειδικότερα:
Στον ακάλυπτο χώρο θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη φάση κλαδέματος και καθαρισμού.
Πλύσιμο των κλειστών καταστημάτων από κατοίκους της περιοχής.
Καταγραφή των απαιτούμενων υλικών για τη βαφή και τον ευρύτερο καλλωπισμό των κτιρίων.