ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρχισε από τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014, η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον 7ο κύκλο διδασκαλίας μαθημάτων αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (LOWER) του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (C.E.FR) που προσφέρει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 60 ωρών, ξεκινά τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 295 ευρώ.
Στο παραπάνω κόστος συμπεριλαμβάνονται:
Τα κόστη κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με εισηγητή/ρια απόφοιτο/η ΑΕΙ.
Τα κόστη διάθεσης εκπαιδευτικού εγχειριδίου (Activity Book).
Τα κόστη διάθεσης κωδικού πρόσβασης στο σύστημα τηλεκατάρτισης.
Τα μαθήματα, διενεργούνται στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ. στην οδό Καρακάση 1 (πάρκο Κρήτης, περιοχή Μαρτίου).
Πληροφορίες και αιτήσεις έως 6/2/2014:
Καθημερινά 10:00-14:00 στην έδρα της Κ.Ε.ΔΗ.Θ, Καρακάση 1, Πάρκο Κρήτης.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2310 300261 & 2310 313414
Προσοχή: Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από το πρωτόκολλο κατάθεσης των αιτήσεων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Κ.Ε.ΔΗ.Θ.