ΝΕΕΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επτά ακόμη εγκαταλειμμένα (σχολάζοντα) περίπτερα -οι θέσεις των οποίων έχουν καταργηθεί- αποξηλώθηκαν και απομακρύνθηκαν οριστικά από τους δημόσιους χώρους της πόλης από ειδικά συνεργεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης να απελευθερωθούν ζωτικοί κοινόχρηστοι χώροι και να διευκολυνθεί η κυκλοφορία και η διέλευση των πεζών, αφού προηγήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.
Συγκεκριμένα σήμερα, Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων περιπτέρων που βρισκόταν στις οδούς : Καυδιανού 17, Προνοίας 17, Μοναστηρίου 155-157, Π. Μελά 38, Α. Σοφίας 29,Αγγελάκη 3-5, Αβδελά & Α. Σοφίας 66.
Όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης Χασδάι Καπόν και Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Θανάσης Παππάς, οι αποξηλώσεις των εγκαταλειμμένων περιπτέρων θα συνεχιστούν με γρήγορους ρυθμούς προκειμένου να επιτευχθεί η απελευθέρωση των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων και η απόδοση τους στους πεζούς, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, σύμφωνα με τις νέες αρμοδιότητες του νόμου «Καλλικράτης» και με στόχο την απρόσκοπτη προσπέλαση και την απομάκρυνση εμποδίων που προκαλούν οπτική, αισθητική και λειτουργική όχληση.
Να σημειωθεί ότι σε όλες τις υποθέσεις υπήρξαν αποφάσεις από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Επιτροπή Περιπτέρων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η κατάργηση των θέσεων αποφασίστηκε προκειμένου εκτός των άλλων να επιλυθούν τα προβλήματα που προκαλούσε η στενότητα των πεζοδρομίων. Σε όλες τις περιπτώσεις οι δικαιούχοι των περιπτέρων, είτε απεβίωσαν είτε αποχώρησαν οικειοθελώς διότι έκριναν τις θέσεις οικονομικά άγονες και μη βιώσιμες.