Στον Ιβάν Σαββίδη το Maison Crystal στη Νέα Παραλία

Υπογράφηκε σήμερα, Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019, μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και εκπροσώπων της πλειοδότριας εταιρίας «DIMERA Group Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η σύμβαση για τη μίσθωση του περιπτέρου-αναψυκτηρίου στον Κήπο του Ίσκιου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης («Maison Crystal»). Η διάρκεια μίσθωσης του περιπτέρου, καθώς και του εξωτερικού του χώρου, στον οποίο δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, σε καθορισμένο από τη μελέτη χώρο, είναι εξαετής, με δυνατότητα παράτασης για τρία χρόνια. Το ελάχιστο όριο για την κατάθεση προσφορών ανερχόταν στα 260.000 ευρώ, ενώ το ποσό με το οποίο τελικώς κατακυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός είναι τα 262.500 ευρώ ετησίως, για το οποίο προβλέπεται προσαύξηση κατά 3% μετά τα τρία χρόνια.